Zaloguj się

Potocki Józef Alfred

(1895-1968). Potocki był w latach 1918-1919 attaché Komitetu Narodowego Polskiego w Londynie, a w 1919-1922 sekretarzem w tamtejszym poselstwie; w latach 1922-1929 pracował w centrali MSZ w Warszawie, następnie od 1929 do 1934 na placówce w Londynie (jako radca poselstwa i radca ambasady), a w latach 1934-1939 był wicedyrektorem Departamentu Politycznego MSZ. Po wybuchu wojny w latach 1939-1940 minister pełnomocny w Paryżu i w Angers. Mianowany w 1943 r. na posła w Hiszpanii, objął funkcję w Madrycie jako chargé d’affaires dopiero w czerwcu 1944 r., będąc jednocześnie delegatem Polskiego Czerwonego Krzyża na Portugalię.  Ze względu na to, że rząd hiszpański utrzymywał po zakończeniu wojny stosunki dyplomatyczne z Rządem RP na uchodźstwie, Potocki pełnił swoją misję w Madrycie do 1955 r.