Zaloguj się

Tokarz Tadeusz Jan

(1898-1981), doktor praw, podpułkownik dyplomowany. Asystent na Uniwersytecie Jagiellońskim; podczas kariery wojskowej pełnił w różnych okresach różne funkcje: w latach 1919-1921 adiutanta Sztabu 8 Brygady Piechoty, później Szefa Oddziału DOK w Brześciu nad Bugiem, dowódcy Szkoły Podchorążych Rezerwy 12 Dywizji Piechoty, Szefa Sztabu Brygady KOP Nowogródek, oficera Sztabu Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych gen. J. Romera i J. Narbutt-Łuczyńskiego, zastępcy dowódcy OPL Okręgu Lwów, Szefa Oddziału Frontu gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Szefa Biura Oddziału II Sztabu Generalnego, Szefa Biura Personalnego Naczelnego Wodza i Ministra Spraw Wojskowych, attaché wojskowego w Norwegii; odznaczony licznymi odznaczeniami wojskowymi i wojennymi.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Tokarz