Zaloguj się

Fischer Louis

(1896-1970), amerykański dziennikarz żydowskiego pochodzenia, początkowo w działalności politycznej i publicystycznej zafascynowany stalinizmem, przeszedł pod koniec lat czterdziestych na pozycje antykomunistyczne, pisując do czasopism o charakterze liberalnym; nauczał też o Związku Radzieckim na Princeton University.Szablony użycia

Louis Fischera
Fischera
Fischer
Fischerem