Zaloguj się

Powrót z „Fausta”

Wiersz Mieczysława Lurczyńskiego opublikowany w "Wiadomościach" [1947 nr 46/47 (85/86) z 23 listopada]


Nawiązania w dokumentach: