Zaloguj się

Z wakacyjnego notatnika

Utwór Tymona Terleckiego opublikowany w "Wiadomościach" [1947 nr 46/47 (85/86) z 23 listopada]


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

słabszy tym razem