Zaloguj się

Dąmbski Kazimierz

(?–1958), dawny legionista, ludowiec. W 1935 r. redagował w Buffalo biuletyn Związku Odrodzenia Polski, a w latach 19401941 był działaczem Amerykańskiego Związku Wyzwolenia Polski; w latach 1947-1952 pracował jako dziennikarz w dzienniku „Nowy Świat” 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

K a z i m i e r z o w i D ą m b s k i e m u