Zaloguj się

Plater Emilia

Emilia Plater (1806-1831), hrabianka, kapitan WP, uczestniczka powstania listopadowego, na trwałe została wpisana do pocztu bohaterów narodowych. Zob. B. Zakrzewski, Emilia Plater, w: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne, pod red. Z. Stefanowskiej i J. Tazbira, Warszawa1980, s. 189-206.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Emilia Plater