Zaloguj się

Reves Emery

(właśc. Imre Révész,  1904-1981), pisarz, publicysta, wydawca, agent literacki węgiersko-żydowskiego pochodzenia.  Reprezentował m.in. u wydawców amerykańskich Winstona Churchilla i Anthony Edena. Wraz z wydawcą – Houghton Mifflin Company – miał wpływ na treść książki Karskiego, która „miała być żywym opisem przygód Jana, a nie suchą rozprawą na temat struktur podziemia. No i nie zawierać niczego, co mogłoby zaognić stosunki polsko-rosyjskie. [...] Jednocześnie Reevers [!] zaproponował trudne dla Karskiego warunki finansowe – udział w zyskach ze sprzedaży po połowie Karski i Reevers. Książka powstała w ciągu kilku tygodni, polska ambasada oddelegowała do pomocy Karskiemu maszynistkę Krystynę Sokołowską, która na żywo spisywała jego wspomnienia. Liczący 600 stron maszynopis został zaakceptowany przez Amerykanów, lecz domagali się oni zmian, m.in. odrzucony został rozdział na temat wywrotowej działalności agentów komunistycznych w Polsce. Jednocześnie „ustalono, aby w załączonym do książki posłowiu wspomnieć o innych antyfaszystowskich ugrupowaniach działających w Polsce, które pozostawały pod bezpośrednim wpływem czy kontrolą Moskwy” (E. Th. Wood, St. M. Jankowski, Karski. Opowieść o emisariuszu, dz. cyt., s. 280, 282).


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Reves’a