Zaloguj się

Hassman Tadeusz

(1899-?), był kuzynem najstarszej, przyrodniej siostry Wierzyńskiego, Gizeli Hassmanowej (1877-1964). W 1948 r. wyjechał do Argentyny.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Tadeusza Hassmana