Zaloguj się

Lange Oskar

(1904-1965), ekonomista, dyplomata, działacz polityczny. (zob. biogram: PSB, t. 16). Od 1936 r. był wykładowcą na uniwersytetach amerykańskich. Jesienią 1945 r. został ambasadorem Polski w Waszyngtonie, w marcu 1946 r. był delegatem Polski do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do Polski wrócił latem 1947 r., wykładał w Szkole Głównej Handlowej.Szablony użycia

Langem
Lange