Zaloguj się

Rose William John

William John Rose (1885-1969), kanadyjski polonista i historyk. Studia ukończył w Oksfordzie w 1912 r., następnie podjął badania nad mniejszościami narodowymi w monarchii austriacko-węgierskiej, podczas I wojny światowej internowany nauczył się języka polskiego. Swoje badania poświęcił polskiej myśli religijnej, w 1925 r. obronił doktorat na UJ poświęcony Stanisławowi Konarskiemu. W latach 1927-1935 wykładał socjologię w kanadyjski Dartmouth College, od 1936 do 1950 był profesorem School of Slavonic and East European Studies w Londynie, w latach 1945-1947 był jej dyrektorem. Od 1938 r. był redaktorem „The Slavonic and East European Review”. W 1950 r. wrócił do Kanady, wykładał na Uniwersytecie w Vancouver.  – spr czy w BN jest koresp.  z nim


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

prof. Rose