Zaloguj się

Ganszyniec Ryszard

(1888-1958), filolog klasyczny, studiował na uniwersytetach w Münster i w Berlinie. W latach 1920-1939 był wykładowcą na Uniwersytecie Jana Kazimierza. W czasie II wojny światowej przebywał we Lwowie, brał udział w tajnym nauczaniu. Po wojnie w latach 1946-1947 był profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, następnie od 1948 r. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1945 r. członek Polskiej Akademii Umiejętności.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Ganszyniec