Zaloguj się

Oppenheim Józef

(1887-1946), taternik, narciarz, ratownik górski, fotograf (zob. biogram w: PSB, t. 24). Od 1910 r. mieszkał w Zakopanem. W okresie międzywojennym był kierownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podczas II wojny światowej najpierw przebywał w okolicach Kowla, a od 1942 r. ukrywał się w Warszawie. W marcu 1945 r. wrócił do Zakopanego, przez krótki okres był kierownikiem TOPR-u. Został zamordowany w nie wyjaśnionych okolicznościach we własnym domu na Krzeptówkach 29 stycznia 1946 r.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Oppenheima