Zaloguj się

Dynowska Wanda

(1888-1971), polska pisarka, tłumaczka, działaczka społeczna, teozofka, popularyzatorka teologii i filozofii hinduizmu w Polsce (zob. biogram: WPPiBL, t. 2). W 1935 r, wyjechała do Indii na Jubileuszowy Zjazd Wszechświatowego Towarzystwa Teozoficznego i pozostała w Indiach. W czasie wojny współdziałała w organizowaniu pomocy uchodźcom polskim. W 1944 r. założyła instytucję wydawniczą pod nazwą Biblioteka Polsko-Indyjska, w której była też redaktorem i tłumaczem. Ostatnie lata spędziła w klasztorze buddystów tybetańskich w Dharamsali, gdzie od 1960 r. pracowała jako kierowniczka ochronki dla dzieci uchodźców z Tybetu. 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Wanda Dynowska