Zaloguj się

Kongres Pokoju

II Światowy Kongres Obrońców Pokoju miał się odbyć w Sheffield, ale władze brytyjskie odmówiły części uczest-ników wiz wjazdowych, a tych, którzy je posiadali, nie przepuszczono przez granicę; w rezultacie kongres odbył się w Warszawie 16-22 listopada 1950 r.