Zaloguj się

Tragarz John

Utwór Jana Kowalewskiego. Ukazał się w „Wiadomościach” 1948, nr 51–52 (142–143) z 26 grudnia.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Tragarz John