Zaloguj się

Stypułkowski Zbigniew

(1904-1979), polityk, adwokat, (zob. biogram: PSB, t. 45), w latach 1930-1937 członek Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego, podczas wojny przebywał w niewoli sowieckiej, następnie niemieckiej, od 1942 r. współorganizator Narodowych Sił Zbrojnych, w marcu 1944 r. podpisał umowę o scaleniu NSZ z Armią Krajową. W marcu 1945 r. aresztowany przez NKWD, w procesie szesnastu skazany w Moskwie na 4 miesiące więzienia. Po powrocie do kraju opuścił Polskę. W latach 1948-1952 był przewodniczącym Stronnictwa Narodowego w Wielkiej Brytanii, a w latach 1949-1954 reprezentował SN w Radzie Politycznej. Autor książki W zawierusze dziejowej. Wspomnienia 1939-1945 (Londyn 1951, następne wydania pt. Zaproszenie do Moskwy), która została przetłumaczona na wiele języków (wyd. angielskie 1951, uznana przez „Daily Telegraph” za książkę roku), a jej fragmenty były drukowane m.in. w „New York Times Magazine”.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Stypułkowski