Zaloguj się

Dwa dni

tekst Tadeusza Nowakowskiego, który ukazał się w „Wiadomościach” w 1949, nr 9 (152) z 27 lutego


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Dwa dni