Zaloguj się

Wspomnienia o Mickiewiczu

(Londyn 1947) wydane przez oficynę „Orbis” w redagowanej przez Mieczysława Grydzewskiego w latach 1945–1948 serii „Biblioteka Ziemi Naszej”. Zawartość: M. Gorecka, Sielskie, anielskie…; K. Kaczkowski, Student, nauczyciel, zesłaniec; J. Czeczot, Zajście z szambelanem (z listu do O. Pietraszkiewicza, 7 maja 1821); M. Malinowski, Improwizacja; A.E. Odyniec, „Vates et propheta” (z listu do J. Korsaka, 27 sierpnia 1829); W. Zamoyski, Wierny syn kościoła; H. Turnowa, Na wsi w Poznańskiem; A. Skarbek-Malczewski, Echa listopadowe; L. Gadon, Stosunki z Towarzystwem Historyczno-Literackim; J.B. Zaleski, Jak powstał „Pan Tadeusz” (z listu do W. Mickiewicza, październik 1874); I. Domejko, Wina i kara; Ł. Rautensztrauchowa, Oczy poety; H. Nakwaski, Wyjazd z Lozanny; L. Siemieński, O Konfederacji Targowickiej; S. Witwicki, Pierwszy wykład w College de France (z listów do B. Zaleskiego, 26 i 28 grudnia 1870); E. Januszkiewicz, Niezapomniany wieczór (z listu z 28 grudnia 1873 [brak adresata]); S. Goszczyński, Ostatnia prelekcja (z listu do L. Nabielaka, 3 czerwca 1844); M. Chodźko, Legion (z listu do pani M., 18 kwietnia 1848); J. Hubb, U papieża (z listu do W. Bełzy, 31 grudnia 1883); A. Walewska, Duch – wieczny rewolucjonista; Z. Krasiński, Rozmowy rzymskie (z listów do D. Potockiej, 9, 14 i 15 lutego 1848); M. Budzyński, Apel do Rosjan (z opowiadania ks. Urusowa); Z.Sz. Feliński, O wielką ideę; J. Falkowski, Poeta i… Litwin z Nowogródka; A. Ligenza Niewiarowicz, Rysopis; E. Fontille, „Tak jest albo tak nie jest”; T. Lenartowicz, Rady i uwagi (z listu do W. Mickiewicza, 3 czerwca 1874); E. Rogawska, Na cmentarzu; W. Mickiewicz, Dom i dzieci; W. Bawarowski, „Une heure avec”…; E. Estkowski, Przyjaciel skromności; C.K. Norwid, W bibliotece Arsenału; A. Biergiel, Po zgonie żony; T. Morawski, Między Wschodem a Zachodem; L. Wybranowski, Paryż i bory ojczyste (z listu do W. Bełzy, 1 grudnia 1883); K. Brzozowski, W Stambule (z listu do W. Bełzy, 1 grudnia 1883); Z. Fisz, Choroba i śmierć; T.T. Jeż, U trumny.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

„wiązanka” o Mickiewiczu