Zaloguj się

Scrutator

Scrutator to pseudonim Mieczysława Grydzewskiego, którym podpisywał m.in. stałe rubryki drukowane na łamach „Wiadomości”: Sprawy polskie w książkach angielskich oraz Polonica.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Scrutator
Scrutatorowi
Scrutatorze