Zaloguj się

Koncert zimowy

Wiersz Kazimierza Wierzyńskiego wydrukowany w „Wiadomościach”1949, nr 12–13 (155–156) z 27 marca, dedykacja: Maryli Bychowskiej.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Koncertu zimowego