Zaloguj się

Miejsce Conrada w literaturze angielskiej i pierwiastki polskie jego twórczości. Conradʼs Place and Rank in English Letters

ankieta zamieszczona w „Wiadomościach” 1949, nr 15 (158) z 10 kwietnia. W tym numerze „Wiadomości” zamieszczono kilkadziesiąt odpowiedzi pisarzy angielskich, m.in.: Gerarda Hopkinsa, Johna Boyntona Priestleya, Bertranda Russella, Georga Orwella.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Ankieta