Zaloguj się

Dwa wiersze o tym samym

Utwór Józefa Łobodowskiego. Pierwodruk: „Wiadomości” 1949, nr 12–13 (155–156) z 27 marca.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Dwa wiersze