Zaloguj się

The Dark Side of the Moon. The Incredible Story of What Really Happened in Poland During the Russian Occupation 1939–1945

historyczne opracowanie dotyczące stosunków między Polską a ZSRR w latach 1939–1945, szczególnie deportacji Polaków w głąb Rosji do łagrów sowieckich z przedmową T.S. Eliota (London 1946 oraz New York 1947).Szablony użycia

Dark of the Moon