Zaloguj się

Bełdowscy

Bełdowscy – znajomi Aleksandra Waszkowskiego, u których w czasie powstania jadał obiady. Podobnie jak rodzice Waszkowskiego, byli przesłuchiwani jeszcze przed jego aresztowaniem.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Bełdowskich