Zaloguj się

Dzierżykraj-Morawski Kajetan

(1892-1973) dyplomata, autor wspomnień (zob. biogram: WPPiBL, t. 5). W czasie wojny był m.in. w 1943 r. akredytowany w Algierze jako ambasador nadzwyczajny RP przy Komitecie Wyzwolenie Narodowego (późniejszym Tymczasowym Rządzie Republiki Francuskiej) kierowanym przez gen. Ch. de Gaulle’a, w tym samym charakterze pracował po wyzwoleniu Francji spod okupacji niemieckiej. W 1945 r. odrzucił propozycję polskich władz komunistycznych kontynuowania służby dyplomatycznej w roli przedstawiciela Polski Ludowej i pozostał na emigracji w Paryżu. Zob. też: Andrzej Kwilecki, Kajetan Morawski (1892-1973). Dyplomata i pisarz, w tegoż: Ziemiaństwo wielkopolskie, Warszawa 1998, s. 293-308. Lechoń dedykował mu wiersz Kniaźnin i żołnierz z tomu Aria z kurantem (pierwodruk: „Tygodnik Polski” 1943, Nowy Jork, nr 30).Szablony użycia

ambasadora Morawskiego
Morawskiego