Zaloguj się

Reiss Józef Władysław

(1879-1956), muzykolog, pedagog, publicysta muzyczny (zob. biogram: PSB, t. 31); był absolwentem historii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz muzykologii u Guido Adlera na Uniwersytecie w Wiedniu. Od 1901 r. wykładał historię muzyki, estetykę i formy muzyczne w krakowskim Konserwatorium Muzycznym, a od 1922 r. także na UJ (od 1945 r. jako profesor). Autor licznych cenionych podręczników teorii muzyki oraz książek i artykułów z dziedziny historii muzyki polskiej. – Tu mowa o jego artykule Niemiłe listy, „Nowiny Literackie” 1948 nr 6 (z 8 lutego).Szablony użycia

Reissa
Reissów