Zaloguj się

Karasowski Maurycy

(1823-1892), pisarz muzyczny, wiolonczelista, kompozytor (zob. biogram: PSB, t. 12). Studiował naukę gry na fortepianie i wiolonczeli oraz teorię kompozycji w Berlinie, Wiedniu i w Paryżu. W prasie warszawskiej publikował recenzje i artykuły na tematy muzyczne. Był autorem Rysu historycznego opery polskiej (Warszawa 1859) oraz prac o Chopinie m.in. Młodości Fryderyka Chopina (Warszawa 1862, 1869). Jako pierwszy opublikował listy Chopina (zob. Fryderyk Chopin. Życie. Listy. Dzieła, przez Maurycego Karasowskiego, Warszawa 1882), lecz była to edycja nie pozbawiona błędów – Karasowski skracał i przerabiał publikowane dokumenty. Zob. na temat jego kunsztu edytorskiego uwagi Krystyny Kobylańskiej we wstępie do: Korespondencji Fryderyka Chopina z rodziną, oprac. Krystyna Kobylańska, Warszawa 1972, s. 13-24.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Karasowskiego