Zaloguj się

Tatarkiewicz Władysław

(1886-1980), historyk filozofii i estetyki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek PAU oraz PAN, w tym okresie wydał m.in. Etyczne podstawy do rewindykacji i odszkodowań (Warszawa 1945), Dwa baroki: krakowski i wileński (Kraków 1946), O szczęściu (Kraków 1947), Historia filozofii. Tom 3: Filozofia XIX wieku i współczesna (Warszawa 1950).


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Tatarkiewicz