Zaloguj się

Muszkowski Jan

(1882-1953), bibliotekarz, bibliograf, profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego (zob. biogram: PSB, t. 22). W okresie międzywojennym w latach 1920-1935 był dyrektorem Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie przy ul. Okólnik.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Jana Muszkowskiego