Zaloguj się

Piskor Aleksander

(1910–1972), pisarz, księgarz, wydawca (zob. biogram: PSB, t. 26) Studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał tam doktorat. Uczęszczał też na kurs reżyserski, współpracował z Polskim Radiem, realizował słuchowiska radiowe. Jednocześnie współpracował jako publicysta z „Prosto z mostu” i z „Kurierem Warszawskim”. W 1938 r. wydał książkę Siedem ekscelencji i jedna dama. W grudniu 1938 r. wysłany jako korespondent do Stanów Zjednoczonych, a następnie do Japonii. Tam zastał go wybuch II wojny światowej. Pracował jako attaché prasowy ambasady polskiej w Tokio. Redagował i wydawał w latach 1940–1941 Biuletyn Biura Prasowego na Dalekim Wschodzie „Poland Today” oraz polskojęzyczny przegląd pt. „Sprawy Polskie”. Działalność tę Piskor przypłacił długim więzieniem śledczym. W grudniu 1941 r. wraz z żoną Janiną, którą poślubił w Japonii, wyjechał do Anglii. Pracował jako radca w Ministerstwie Informacji rządu polskiego. Ogłaszał w latach 1942–1943 szkice z pobytu w Japonii na łamach „Nowej Polski”, wydawanej przez A. Słonimskiego w Londynie. Po wojnie pozostał na emigracji w Anglii. W 1945 r. założył wydawnictwo i hurtownię książek oraz płyt gramofonowych The Vistula Press Ltd. Prowadził też Klub Książki Polskiej. Był jednym ze współzałożycieli i członkiem pierwszego Zarządu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Był założycielem i dwukrotnie prezesem Związku Lwowskich Kadetów.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

dr Aleksander Piskor