Zaloguj się

Strońska Maria

Z d. Kuczabińska (1898–1964), aktorka teatralna i kabaretowa, ukończyła gimnazjum klasyczne we Lwowie, debiutowała w 1915 r. w teatrzyku Bi-Ba-Bo w Łodzi. Po przyjeździe do Warszawy występowała w teatrzykach Miraż, Czarny Kot, Qui Pro Quo, recytowała wiersze skamandrytów na wieczorach poetyckich. W okresie międzywojennym występowała na scenach m.in. Poznania, Warszawy, Katowic. Podczas okupacji pracowała jako kelnerka w kawiarni Yacht-Klubu przy pl. Napoleona w Warszawie. Po wojnie zaangażowała się do Teatru Polskiego w Warszawie. Od 1920 r. była żoną JÓZEFA WASOWSKIEGO (1885–1947), dziennikarza, w okresie międzywojennym redaktora naczelnego Polskiej Agencji Publicystycznej i wykładowcy w Wyższej Szkole Dziennikarskiej, po 1944 r. redaktora naczelnego „Kuriera Codziennego”, działacza Stronnictwa Demokratycznego, w latach 1945–1947 posła do Krajowej Rady Narodowej.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Strońska (Wasowska)