Zaloguj się

Smogorzewski Kazimierz

(1896–1992), dziennikarz i publicysta (zob. biogram: PSB, t. 39). Przed wojną był m.in. berlińskim korespondentem „Gazety Polskiej”, w czasie wojny w Londynie redagował czasopismo „Free Europe”, po wojnie przebywał na emigracji w Anglii, był m.in. członkiem komitetu redakcyjnego londyńskiego wydawnictwa „Encyclopaedia Britannica” (1942–1989), gdzie – jako pierwszy i jedyny dotąd Polak – był autorem dziesiątek haseł, pracując nieprzerwanie do 1988 r.


Szablony użycia

Smogorzewski
Smogorzewskiego