Zaloguj się

Rokossowski Konstanty

(1896–1968), marszałek Związku Radzieckiego i marszałek Polski (zob. biogram: PSB, t. 31). Jesienią 1949 r. w wyniku porozumienia Stalina z Bolesławem Bierutem został skierowany do służby w Wojsku Polskim i 6 listopada 1949 r. mianowanym marszałkiem Polski i ministrem obrony narodowej. W 1950 r. został wybrany na członka Biura Politycznego KC PZPR, a w 1952 r. został posłem na sejm i wicepremierem. W listopadzie 1956 r. złożył rezygnację z zajmowanych stanowisk i wyjechał do ZSRR. Autor broszury Stalin, największy strateg naszych czasów (Warszawa 1950).Szablony użycia

Rokossowskiego
Rokossowskim