Zaloguj się

Stokowski Leopold Athony

(1882–1977), brytyjski dyrygent polskiego pochodzenia (zob. biogram: PSB, t. 44).Szablony użycia

Stokowski
Stokowskich