Zaloguj się

Luce Henry Robinson

(1898–1967), amerykański magnat prasowy, którego określano mianem najbardziej wpływowego prywatnego obywatela Stanów Zjednoczonych jego czasów. Był wydawcą magazynów „Time”, „Life” i „Fortune” oraz „Sports Illustrated”. Był wpływowym członkiem Partii Republikanów; aspirując do stanowiska sekretarza stanu w administracji republikańskiej, napisał w 1941 r. słynny artykuł w magazynie „Life” pt. The American Century, który określił rolę amerykańskiej polityki zagranicznej na pozostałą część XX w. W czasie wojny zajmował zdecydowane opozycyjne stanowisko wobec polityki Franklina D. Roosevelta, także i później był żarliwym wyznawcą poglądów antysowieckich.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Luce’a