Zaloguj się

Anders Anna Maria

(ur. 1950), córka gen. Władysława Andersa i Ireny z d. Jarosewycz (1920–2010), polsko-ukraińskiej aktorki rewiowej i filmowej (pseud. artystyczny Renata Bogdańska), od 1948 r. żony gen. Andersa. Ukończyła romanistykę na University of Bristol oraz ekonomię na Boston University; w 1986 r. wyszła za mąż za amerykańskiego oficera Roberta Costę (1934–2007). Pracowała w Biurze Prasowym UNESCO w Paryżu oraz w przedsiębiorstwie naftowym. Po śmierci matki została prezesem zarządu Fundacji im. gen. Władysława Andersa, zajmującej się m.in. udzielaniem stypendiów dla studentów pochodzenia polskiego z państw dawnego ZSRR. Od 2015 r. zaangażowała się w działalność polityczną w Polsce; w 2016 r. była Przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, senatorem IX kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Fakt, że jej matką chrzestną była Cecylia Burr, Anna Maria Anders potwierdziła w rozmowie z Beatą Dorosz 19 października 2018 r. w Londynie, podczas inauguracji roku akademickiego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, dodając, że właśnie na cześć matki chrzestnej otrzymała na chrzcie trzecie imię Cecylia, aczkolwiek osobiście nigdy Cecylii Burr nie spotkała.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

swej córki