Zaloguj się

Armia podziemna

T. Bór Komorowski, Armia Podziemna, Londyn 1951. Zob. recenzję tej książki: M. Kukiel, Armia Krajowa, „Burza” i Powstanie. Opracowanie sztabowe i pamiętnik dowódcy, „Wiadomości” 1951, nr 8 (256) z 25 lutego.Szablony użycia

Armię Krajową
Armię Kraj[ową]