Zaloguj się

Świderska Alina

(1875–1963), pisarka, tłumaczka, publicystka (zob. biogram: PSB, t. 51); autorka powieści biograficznych o R. Wagnerze, Z. Krasińskim, A. Mickiewiczu; tłumaczyła m.in. Boską Komedię Dantego Alighieri, utwory G. Byrona, P.B. Shelleya, Ch. Baudelaire’a.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Aliny Świderskiej