Zaloguj się

Witwicki Stefan

(1801–1847), poeta romantyczny, publicysta; od 1822 r. przebywał w Warszawie, gdzie pracował w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w tym czasie przyjaźnił się także z młodymi artystami: Fryderykiem Chopinem, Maurycym Mochnackim, Józefem Bohdanem Zaleskim, Antonim Edwardem Odyńcem. Nie brał udziału w powstaniu listopadowym (z powodu złego stanu zdrowia), ale w 1832 r. dobrowolnie udał się na emigrację. W Paryżu był współzałożycielem Towarzystwa Braci Zjednoczonych. Początkowo przyjaźnił się z Adamem Mickiewiczem, odsunął się jednak od środowiska poety, kiedy ten znalazł się pod wpływem nauk Andrzeja Towiańskiego; zwalczał wówczas towianizm jako herezję. Pod koniec życia przyjaźnił się z Cyprianem Kamilem Norwidem.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Witwicki
Witwickiego