Zaloguj się

Tarnowski Stanisław

(1837–1917), historyk literatury, krytyk literacki, publicysta polityczny, przywódca konserwatystów krakowskich, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Akademii Umiejętności w Krakowie, członek Towarzystwa Historycznego we Lwowie. Tu mowa o jego książce Chopin: as revealed by extracts from his diary (przekł. z pol. N. Janotha; London 1905). 1


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Tarnowski