Zaloguj się

Dessus Antoine

(ok. 1820–1908), adwokat paryski; był studentem Collège de France w czasie, gdy wykładał tam Adam Mickiewicz; wielbiciel wykładowcy, dopuszczony do grona najbliższych przyjaciół rodziny Mickiewicza. Jako prawnik niejednokrotnie pomagał rodzinie Mickiewiczów w sprawach życiowych (m.in. świadczył w sądzie, pertraktował z właścicielami mieszkań, realizował różne pełnomocnictwa). Po śmierci poety opowiadał o nieznanych szczegółach jego biografii synowi Władysławowi, z którym widywał się do końca swego życia.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Dessus