Zaloguj się

Gumowski Marian

(1881–1974), historyk, numizmatyk. W latach 1903–1919 kierował Muzeum Czapskich w Krakowie. Od 1919 do 1932 r. był dyrektorem Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu. Pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim (gdzie w 1909 r. uzyskał doktorat, a w 1913 r. habilitację) oraz w latach 1920–1930 na Uniwersytecie Poznańskim. Po wojnie był profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zob. tenże, Gdańskie czułości, „Wiadomości Literackie” 1939, nr 31–32 z 23–30 lipca.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Gumowski