Zaloguj się

Sajtafernes

Władca scytyjski (III w. p.n.e.),


Tiara Sajtafernesa – złote nakrycie głowy należące rzekomo do Sajtafernesa, kupione w 1896 r. za 200 tysięcy złotych franków do zbiorów Luwru; w istocie był to falsyfikat wykonany w Odessie w 1895 r. przez złotnika rzemieślnika Izraela Chackielewicza Ruchomowskiego (1864– 1934). 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Sajtafernesa