Zaloguj się

Sydow Bronisław Edward

(1886–1952), chopinolog, edytor, bibliograf (zob. biogram: PSB, t. 46), po 1945 r. był sekretarzem i członkiem zarządu Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie oraz edytorem dwóch tomów Korespondencji Fryderyka Chopina (Warszawa 1955). Autor jego biogramu w PSB, prof. Zbigniew Skowron pisał: „W lipcu 1945 włączył się Sydow w sprawę rzekomych listów Chopina do Delfiny Potockiej, o których istnieniu powiadomiła IFCh Paulina Czernicka. Powołany wraz z Jarosławem Iwaszkiewiczem do ustalenia ich autentyczności, dał wyraz swym wątpliwościom w szesnastostronicowej opinii sporządzonej dla IFCh. W wyniku rozmów z Czernicką w maju 1947 w Jeleniej Górze zmienił zdanie i zamierzał nawet dołączyć listy kompozytora do Potockiej jako aneks w przygotowywanej Korespondencji Fryderyka Chopina; ostatecznie jednak zrezygnował z tego pomysłu. Mimo to, w r. 1949 na podstawie odpisów dostarczonych przez Czernicką (zapewne przez nią sfałszowanych), opublikował listy w USA w swym tłumaczeniu pt. Ipse dixit […]. Extracts from the Unpublished Letters of Chopin to Delfina Potocka (F. Chopin 1810–1849, red. S.P. Mizwa, New York)” (PSB, t. 46, s. 186).Szablony użycia

Sydow
Sydowa