Zaloguj się

Lalanne Ludovic

(1815–1898), francuski historyk i bibliotekarz; zob. tenże, Curiosites littéraires (Paris 1845).


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Lalanne