Zaloguj się

Rawicki Tadeusz

Tadeusz Rawicki, Pod palmą [wiersz], „Wiadomości” 1951, nr 18 (266) z 6 maja.