Zaloguj się

Świerzowicz Jan

(1887–1963), polonista, nauczyciel, krytyk literacki, działacz oświatowy; przed I wojną światową studiował polonistykę we Lwowie, w okresie międzywojennym pracował w szkolnictwie średnim jako nauczyciel języka polskiego we Lwowie, w Trzemesznie i w Grodzisku Wielkopolskim. W latach 1940–1945 był organizatorem tajnego nauczania w Sanoku, po wojnie pracował tam w szkolnictwie zawodowym. Publikował artykuły i recenzje w czasopismach literackich.Szablony użycia

dr. Janie Świerzowiczu
Świerzowiczu