Zaloguj się

Jarzębowska [Lucyna lub Florentyna]

Jan Lechoń podawał, że pani Jarzębowska miała na imię Florentyna – zob. M. Grydzewski, J. Lechoń, Listy 1923–1956, t. 1, dz. cyt., s. 424.Szablony użycia

Jarzębowska – Lucyna
Lucyna