Zaloguj się

Branicki Ksawery

(1816–1879), polski szlachcic, ziemianin, oficer wojska rosyjskiego, finansista, działacz narodowy, kolekcjoner sztuki i publicysta (tworzył w języku francuskim).


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Branickim